Waarom vieren we Pasen?

Pasen is een christelijk feest waar gevierd wordt dat Jezus  Christus is opgestaan uit de dood. Volgens de Christendom het belangrijkste feest van het jaar. Kort door de bocht komt het op neer, dat met het overwinnen van de dood, niemand meer bang hoeft te zijn om dood te gaan. 

Dit brengt mij op de vraag: waarom zijn we bang voor de dood? 

Het lijkt er op, dat er steeds meer taboe komt rondom de dood en dat wij niet meer dood mogen gaan in onze huidige maatschappij. 

Als we geboren worden gaan we ook dood. Dat zijn twee onvermijdelijke feiten. Wat er tussen geboorte en dood gebeurt, is aan ons.

Angst is het eerste waar ik aan denk. Angst voor wie en wat je nu achter laat. Hier kan ik inkomen. Geliefden achterlaten is pijnlijk en voor mij, als moeder van drie kinderen, is dit wel een ding. Ik hoop dat tegen de tijd dat ik dood ga, mijn kinderen groot, oud en zelfstandig zijn!

Misschien is het de angst voor wat er is hierna, de gedachten van hemel en hel. Heb je slechte dingen gedaan in het leven, en (hoe) wordt je hiervoor gestraft.

Het boemerang effect van het leven: karma. 

Karma betekent fysieke en mentale acties, die gevolgen hebben voor dit en volgende levens door middel van reïncarnatie. 

Reïncarnatie, of zielsverhuizing, is bijna zo oud als de mensheid en behoord in oosterse culturen al eeuwen tot de gedachtegang en levensovertuiging. Hier in het westen denken we steeds meer, dat je na de dood terugkeert en een nieuw leven leidt in een ander lichaam.

Je kiest ervoor om hiervan te leren, persoonlijk te groeien en een spirituele ontwikkeling door te gaan. Of niet. Het bewust zijn hiervan, is bepalend voor de groei van onze ziel en hoe ons huidige en toekomstige leven(s) eruit ziet/zien. Voor mij is the law of karma een levenswijze. Alles wat ik doe, denk en uitzend komt terug. Nu of later. 

We vieren het leven.

Als we het leven beschouwen vanuit de overtuiging, dat de ziel na de dood van het fysieke lichaam, herboren wordt in een ander fysieke lichaam, reïncarnatie, kunnen we de dood, door het anders te beschouwen, misschien ook vieren? Als een kans tot verder groei, ontwikkeling en een beter mens te zijn. 

Voor mij is leven in angst en echt pijnlijk lijden erger, dan de gedachten van dood gaan.

Ik ben er van overtuigt dat wanneer het fysieke lichaam sterft en de ziel zich later opnieuw fysiek manifesteert, niet alleen een andere kijk op de dood geeft, maar zeker ook op het leven. Ik probeer mijn angsten onder ogen te zien, een beter mens te zijn. 

Ik omarm het leven die ik hier en nu heb met liefde en leef  met alle consequenties van the law of karma die er zijn. Opruimen van oud zeer van vorige levens, is niet  prettig of makkelijk, wel nodig. Wetend dat wat ik nu opruim, niet meer terug komt, geeft vertrouwen en rust. Geeft moed om te durven leven zonder angst. 

Anja Winther. April 2021.