Persoonlijke Blueprint

Iedereen heeft een persoonlijke Blueprint. Op fysiek, emotioneel en geestelijk gebied. Onze gedrags- en bewegingspatronen manifesteren zich o.a. in fysieke klachten, (sport)blessures, emotionele en geestelijke blokkades, overgewicht, stress en burn-out. Door de oorzaak van deze patronen boven water te halen, hebben we de sleutel om onze gedrag- en bewegingspatronen te veranderen en op die manier kunnen wij genezen.

Bij Winther’s Werk krijg je inzicht in deze patronen en gewoontes en begeleiden we je tot een beter leven in balans.

Voeding speelt een net zo belangrijke rol als alle andere invloeden in je leven. Begeleiding in een gezonde no-nonsense voedingspatroon is een onderdeel van het coachingstraject. Bij Winther’s Werk zijn we ook gespecialiseerd in voedsel allergieën.

Methode

In alle trainingen werken we vanuit het concept BodyAwareness als basis.

Samen brengen we gedrag- en bewegingspatronen in kaart en trainen op BodyAwareness. Het geeft vrijheid in functioneel en bewust bewegen tijdens sport, op het werk en in het dagelijks leven.

Blessure vrij sporten en bewegen biedt verder continuïteit in je bewegingspatroon en helpt om energieker en vrijer te leven.